window washer 30554 640

Фирма  *ДАЈ НАМ ДАНАС* расписала је конкурс у свим тиражним медијима и  на интернету за пријем три радника. Очекиван је велики одзив јер су радна места примамљива и са солидним примањима, а то и није јавно предузеће за партијске кадрове.

Тако је и било , јер се пријавило  917 кандидата. Комисија за пријем организовала је проверу стручности кандидата. Сваки кандидат попуњавао је упитник за тестирање  општег знања и уже стручности из области рада фирме.

По прегледу упитника за тестирање комисија је констатовала да више од половине кандидата испуњава предвиђене услове. За комисију је настао тежак посао. Било је потребно да се пажљиво размотре разлози за и против да би се одабрала три кандидата.

У следећој строгој селекцији одабрано је двадесет кандидата , који су ушли у најужи избор. Послати су им позиви да дођу на разговор. Али пре него што се приближио заказани термин за разговор са кандидатима , стигло је  289, што писмених што усмених, интервенција за деветнаест кандидата.

Комисија је пажљиво одмерила вредност кандидата и тежину интервенција. Наиме, у интервенцијама било је разних захтева од предлога за помоћ, молби и позивања на заслуге оног ко интервенише па до указивања на штетне последице или предности за фирму ако прими или не прими одређеног кандидата.

 

У заказаном термину дошло је свих двадесет одабраних кандидата на разговор. Комисија се трудила да од сваког кандидата сазна што више о његовим амбицијама, жељама, склоностима  ка евентуалним иновацијама за ефикаснији рад фирме. Чак је настојала да и сами  кандидати постављају питања комисији у вези са радом фирме.

Свих деветнаест кандидата је у разговору са комисијом износило своје разне предлоге за даљи рад фирме и изразило жељу да ради на свом даљем стручном усавршавању уз очекивање да ће то успети уз помоћ фирме што би било у обостраном интересу.

Двадесети кандидат који је такође испунио критеријуме претходног теста, а комисија га позвала , јер је био једини кандидат за кога нико није интервенисао, на питање комисије шта мисли о фирми у којој  би евентуално требало да ради, одговорио је:

-Упознао сам ваше пословање и знам целокупан процес рада фирме. Знам шта све радите и како приказујете  завршни рачун и како се припремају документа између два завршна  рачуна. Познати  су ми ваши пословни наступи на тендерима, обрада домаћег и иностраног тржишта , начин стимулација и бонуса партнерима, исплата провизија, и обезбеђивање санационих кредита.

Према томе могу да кажем да ЗНАМ  доста о вашем пословању и да ћу се лако уклопити у рад  ваше фирме и унети и неке  иновације у пословање.

Чланови комисије су се значајно погледали а председник комисије упитао је кандидата где је до сада радио.

-У пореској управи, одговорио је кандидат.

Пошто је ово био разговор са последњим кандидатом комисија се повукла на већање и донела одлуку да се приме три кандидата међу којима је и овај последњи.

Честитајући пријем одабраним кандидатима, један знатижељан члан комисије , питао је последњег кандидата

-А на ком месту сте радили у пореској управи?

Смешећи се, очигледно задовољан избором комисије, новопримљени радник фирме је одговорио:

-У пореској управи, прао сам прозоре преко студентске задруге.